Nadir Görülen Hastalıklar
Home
 

Nadir Vasküler (Dolaşım) Hastalıkları

Anormal subklavian arter

Anormal subklavian arter doğuştan mevcut olan nadir bir vasküler bir anomalidir. Genellikle herhangi bir belirti neden olur ve genellikle rastlantısal bir bulgu (bir ile olarak keşfedilir baryum yutma veya ekokardiyografi ). Bazen anomali yutma güçlüğü (disfaji lusoria) neden olur. [1] [2] Çocuklarda Yutma belirtileri beslenme güçlüğü ve / veya tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu olarak ortaya …Devamı

Share
Off 
Top