Nadir Görülen Hastalıklar
Home
 

Barsak

İntestinal polipler

İntestinal polipler Nedir? Tanım: BARSAKTA lümenine doğru çıkıntı Ayrık anormal doku kitleleri. Bir polip bir sap, pedunculus, ya geniş bir baz ile ya da bağırsak duvarına bağlanır. Eşanlamlı (ler): Bağırsak Polip / Polip, bağırsak / Polipler, / Barsak

Share

Isaacs Sendromu

Isaacs Sendromu Nedir? Tanım: Nadir bir nöromüsküler genellikle aralıklı veya sürekli yaygın istemsiz kas kasılmaları ile karakterize geç çocukluk ya da erken erişkinlik içinde başlangıçlı bozukluk; FASİKÜLASYON; hiporefleksi, kas kramp, kas güçsüzlüğü; hiperhidroz, TAŞİKARDİ ve MYOKYMIA. Faringeal veya laringeal kasların tutulumu konuşma ve nefes etkileyebilir. Sürekli motor aktivite, uyku ve genel anestezi (SERT-PERSON SENDROMU bu …Devamı

Share
Top