Nadir Görülen Hastalıklar
Home
 

Birincil

Kartagener Sendromu

Kartagener Sendromu Nedir? Tanım: Bir otozomal resesif BRONŞİEKTAZİNİN ile karakterize bozukluk; SİNÜZİT, dekstrokardi ve İNFERTİLİTE. In vitro Bu hastaların doku çalışmaları, anormal silier dayak çeşitli desenler göstermiştir. (Man Online Mendel Kalıtım, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/OMIM, MIM # 244400, 24 Nisan 2001) Eşanlamlı (ler): Silier Diskinezi, Birincil / Kartagener Triad / Kartagener Sendromu / Kartagener Triad

Share

Hiperaldosteronizm

Hiperaldosteronizm Nedir? Tanımı: aldosteron aşırı kaynaklanan bir durum. Bu sonuç HİPERTANSİYON ve hipokalemi ile sodyum tutulmasını ve potasyum atılımı ile karakterizedir. Eşanlamlı (ler): aldosteronizm / Conn Sendromu / İlköğretim Hiperaldosteronizm / Hiperaldosteronizm, Birincil /

Share
Top