Nadir Görülen Hastalıklar
Home
 

Granuloma

Hodgkin Hastalığı

Hodgkin Hastalığı Nedir? Tanım: lenf bezleri, dalak, ve genel lenfoid doku ve bilinmeyen büyük, genellikle multinükleer hücreler (Reed-Sternberg hücreleri) varlığı progresif büyümesi ile karakterize malign bir hastalıktır. Eşanlamlı (ler): Granüloma, Hodgkin / Granülomu, Malign / Lenfogranuloma, Malign / Granülomu, Hodgkin /

Share

Eozinofilik Anjiyolenfoid Hiperplazi

Eozinofilik Anjiyolenfoid Hiperplazi Nedir? Soliter veya birden benign kutanöz nodüller endotel hücreleri ve eozinofiller, histiyositler, lenfositler ve mast hücrelerinin sızmak zengin ile iç içe matür ve immatür vasküler yapılar oluşur.  

Share
Top