Nadir Görülen Hastalıklar
Home
 

Sendromu

Klippel-Feil Sendromu

Klippel-Feil Sendromu Tanım: bir kemik kütle içine omurga ya da birden fazla hemivertebrae bir füzyon sayısındaki azalma sonucu boyun darlığı ile karakterize edilen bir durumdur. Saç çizgisi düşük ve boyun hareketi sınırlıdır. (Dorland, 27. baski) Eşanlamlı (ler): distrofi Brevicollis Congenita / distrofi Brevicollis Congenitas / Klippel Feil Sendromu / Sendromu, Klippel-Feil /

Share

Goldenhar Sendromu

Goldenhar Sendromu Nedir? Tanım: Konjenital gözkapağı dermoiddi ile Çene dizostozis. Eşanlamlı (ler): Oculoauriculovertebral Sendromu / Sendromu, Goldenhar / Sendromu, / Oculoauriculovertebral

Share

Felty Sendromu

Felty Sendromu Nedir? Tanım: Romatoid artrit bir arada, splenomegali, lökopeni, alt ekstremitelerde pigmentli lekelerin ve hipersplenizm diğer kanıtlar (anemi ve trombositopeni). (Dorland, 27. baski) Eşanlamlı (ler): Felty Sendromu / Feltys Sendromu / Sendromu, Felty /

Share

Sjögren Sendromu

Sjögren Sendromu Nedir? Tanım: Tükürük ve gözyaşı bezlerinde lenfosit ve plazma hücreleri tarafından ilerleyici yıkıma uğramasıyla tükürük ve gözyaşı üretiminin azalması sonucunu ortaya çıkaran kronik inflamatuar ve otoimmün hastalıkdır. Genellikle sikka sendromu denilen primer formu, hem Keratokonjonktivit SICCA ve hem de kserostomi içerir. Sekonder form olarak, bunlarla birlikte konnektif doku hastalığı, genellikle romatoid artrit varlığını …Devamı

Share
1 2 3 4
Top